Secret Must logo

Πρόσληψη 1000 ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πρόσληψη 1000 ατόμων στις Ένοπλες ΔυνάμειςΟλοταχώς προχωρά η διαδικασία για την πρόσληψη των ΟΒΑ στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συνολικά θα προσληφθούν 1000 άτομα ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης.

Την συνολική πρόσληψη 1000 ατόμων στις Ένοπλες Δυνάμεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποφάσισε η κυβέρνηση ενεργοποιώντας τον θεσμό των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Σύμφωνα με την απόφαση ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων (ΟΒΑ) κατά το έτος 2017 και για βραχεία περίοδο δυο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, ορίζεται ως εξής:

α. Σε εξακόσιους (600) για το Στρατό Ξηράς.

β. Σε διακόσιους (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.

γ. Σε διακόσιους (200) για την Πολεμική Αεροπορία

συνολικά δηλαδή 1000 άτομα.

Όπως αναφέρει το έγγραφο η ετήσια δαπάνη αθροιστικά ανέρχεται περίπου στα 12.000.000 – 13.000.000 ευρώ ανα έτος άρα οι συνολικές μικτές αποδοχές θα βρίσκονται στην περιοχή των 12.000 – 13.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα το έγγραφο επιμερίζει την δαπάνη ως εξής:

α. Δαπάνη ύψους 6.747.332 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ (Ειδικός Φορέας 11-200) έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0424, 0432, 0437, 0451, 1421 και 1423). Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 7.934.892 ευρώ για το έτος 2018, 8.118.924 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 5.390.801 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε. (πλην των Κ.Α.Ε. 1421 και 1423, και συμπεριλαμβανομένου του K.A.E. 0489 μόνο για το έτος 2020) του ανωτέρω προϋπολογισμού, των αντίστοιχων ετών.

β. Δαπάνη ύψους 2.302.037 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ (Ειδικός Φορέας 11-300) έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0424, 0432, 0437, 0451, 1421 και 1423). Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 2.691.644 ευρώ για το έτος 2018, 2.759.644 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 1.838.607 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε. (πλην των Κ.Α.Ε. 1421 και 1423, και συμπεριλαμβανομένου του Κ.Α.Ε. 0489 μόνο για το έτος 2020) του ανωτέρω προϋπολογισμού, των αντίστοιχων ετών.

γ. Δαπάνη ύψους 2.260.002 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ (Ειδικός Φορέας 11-410) έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0424, 0432, 0437, 0451, 1421 και 1423). Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 2.641.200 ευρώ για το έτος 2018, 2.709.200 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 1.830.198 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε. (πλην των Κ.Α.Ε. 1421 και 1423, και συμπεριλαμβανομένου του Κ.Α.Ε. 0489 μόνο για το έτος 2020) του ανωτέρω προϋπολογισμού, των αντίστοιχων ετών.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΠΩΣ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ:

Αριθμ. Φ.424/11/493807/Σ.947 (1)

Ορισμός του αριθμού των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για βραχεία περίοδο (ΟΒΑ) στις Ένοπλες Δυνάμεις.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166), όπως ισχύει. β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Α΄ 116). δ. Της υπ’ αριθμ. Υ5/27-01-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄ 204). ε. Της υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168). στ. Της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, μετά την παράταση της ισχύος της με την Π.Υ.Σ. 51/2015 (Α΄ 183).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./73/19826/ΣΧΕΤ: 21162/24-05-2016 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./74/ΕΜΠ.172,240/ ΣΧΕΤ: 10540/24-05-2016 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./75/ΕΜΠ.642/ ΣΧΕΤ: 22249/24-05-2016 απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.

5. Την από 17-06-2016 πρόταση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ).

6. Την από 10-06-2016 πρόταση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ).

7. Την από 14-06-2016 πρόταση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

8. Την υπ’ αριθμ. 4/09-01-2017 εισήγηση του Προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

9. Τις αντίστοιχες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, όπως αυτές προκύπτουν από: α. Την από 27-12-2016 βεβαίωση οικονομικής επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΣ. β. Την από 20-12-2016 βεβαίωση οικονομικής επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΓΕΝ. γ. Την από 04-01-2017 βεβαίωση οικονομικής επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΓΕΑ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ως εξής:

α. Δαπάνη ύψους 6.747.332 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΣ (Ειδικός Φορέας 11-200) έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0424, 0432, 0437, 0451, 1421 και 1423). Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 7.934.892 ευρώ για το έτος 2018, 8.118.924 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 5.390.801 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε. (πλην των Κ.Α.Ε. 1421 και 1423, και συμπεριλαμβανομένου του K.A.E. 0489 μόνο για το έτος 2020) του ανωτέρω προϋπολογισμού, των αντίστοιχων ετών.

β. Δαπάνη ύψους 2.302.037 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΝ (Ειδικός Φορέας 11-300) έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0424, 0432, 0437, 0451, 1421 και 1423). Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 2.691.644 ευρώ για το έτος 2018, 2.759.644 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 1.838.607 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε. (πλην των Κ.Α.Ε. 1421 και 1423, και συμπεριλαμβανομένου του Κ.Α.Ε. 0489 μόνο για το έτος 2020) του ανωτέρω προϋπολογισμού, των αντίστοιχων ετών.

γ. Δαπάνη ύψους 2.260.002 ευρώ περίπου για το οικονομικό έτος 2017, που θα καλυφθεί από τις δεσμευθείσες πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΕΑ (Ειδικός Φορέας 11-410) έτους 2017 (Κ.Α.Ε. 0414, 0421, 0424, 0432, 0437, 0451, 1421 και 1423). Για τα επόμενα τρία έτη, η δαπάνη ανέρχεται στα 2.641.200 ευρώ για το έτος 2018, 2.709.200 ευρώ περίπου για το έτος 2019 και 1.830.198 ευρώ περίπου για το έτος 2020 και θα καλύπτεται με την εγγραφή των απαιτούμενων πιστώσεων στους υπόψη Κ.Α.Ε. (πλην των Κ.Α.Ε. 1421 και 1423, και συμπεριλαμβανομένου του Κ.Α.Ε. 0489 μόνο για το έτος 2020) του ανωτέρω προϋπολογισμού, των αντίστοιχων ετών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμός του αριθμού των Οπλιτών Βραχείας Περιόδου (ΟΒΑ) ανά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων Ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων (ΟΒΑ) κατά το έτος 2017 και για βραχεία περίοδο δυο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, ορίζεται ως εξής: α. Σε εξακόσιους (600) για το Στρατό Ξηράς. β. Σε διακόσιους (200) για το Πολεμικό Ναυτικό. γ. Σε διακόσιους (200) για την Πολεμική Αεροπορία.

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017
Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

 

Πηγή:armynow.net

Του Κώστα Αττία

Σας άρεσε; κάντε like για να ξέρουμε τι θέματα σας αρέσουν!

Facebook Comments

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

*

Could not authenticate you.